Guziki

Status prawny

Przedszkole jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest: Gmina Miasto Ozorkowa.

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59),
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r KARTA NAUCZYCIELA ( Dz. U. z 2016r poz. 1379 0raz z 2017r poz. 60)
  3. Statut Przedszkola

Uchwała nr 10/2017 - przyjęcie statutu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-12-2017 - Edycja treści.

18-02-2016 - Edycja treści.

17-02-2016 - Edycja treści.

10-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-03-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 531