Guziki

Opłaty

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa Uchwała Nr XXXVII/211/17 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Opłaty w wysokości dziennej stawki żywieniowej wynoszą:

  • 3 posiłki - 5 zł
  • 2 posiłki -  4 zł
  • 1 posiłek - 2,50 zł - obiad

Wysokość opłat za wyżywienie może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego na wniosek intendenta, decyzją Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, a nowa wysokość opłaty podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola.

Wprowadza się odpis z tytułu usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu, za każdy dzień nieobecności ustalonej dziennej stawki żywieniowej.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-02-2017 - Edycja treści.

17-02-2016 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-10-2011 - Edycja treści.

02-02-2011 - Edycja treści.

02-03-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 638