Guziki

Zajęcia dodatkowe

Proponowana przez Przedszkole oferta zajęć dodatkowych, zapewnia dzieciom radosne przeżywanie dzieciństwa, wesołą i bezpieczną zabawę.

Rodzicom, dajemy możliwość wyboru tego, co dla dzieci jest najlepsze.

Zajęcia opłacane z budżetu przedszkola

  1. Nauka języka angielskiego - zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw z licznymi elementami muzyczno-rytmicznymi, nauką piosenek, rymowanek. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, bajki w języku angielskim, plakaty.
  2. Zajęcia muzyczno - taneczne dla wszystkich dzieci, kształcące poczucie słuchu muzycznego, rytmu, wprowadzanie tańców, przygotowanie do uroczystości. -  1 raz w tygodniu
  3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – kierowane są  do dzieci, u których wady postawy są głównie wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymywaniu postawy ciała - 1 raz w tygodniu
  4. Zajęcia logopedyczne - dla dzieci wskazanych do terapii, zajęcia grupowe 
  5. Zajęcia z psychologiem - , zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym dla dzieci tego wymagających; konsultacje i porady dla rodziców
  6. Zajęcia integracji sensorycznej – kierowane dla dzieci z zaburzoną organizacją wrażeń sensorycznych, czyli bodźców zarówno z wewnątrz organizmu, jak i ze świata zewnętrznego, które płyną z receptorów do mózgu uczęszczających przeznaczone dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego 2 jak i dla dzieci ze wszystkich Przedszkoli Miejskich w Ozorkowie, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczna Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez osoby z wysokimi kwalifikacjami.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-02-2018 - Edycja treści.

17-02-2016 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-02-2011 - Edycja treści.

02-03-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 416