Guziki

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie czynne jest: od poniedziałku do piątku w godz. 6³º - 16³º.

 • W dni ustawowo wolne od pracy placówka jest nieczynna.
 • Interesantów przyjmuje Dyrektor Przedszkola - w razie nieobecności - Społeczny Zastępca Dyrektora lub Samodzielny Referent ds. Zaopatrzenia.
 • Interesanci przyjmowani są każdego dnia od godz. 9ºº do 11ºº.
 • Informacja może być udzielona telefonicznie /042/ 710 31 77 w w/w godzinach.
 • Podania, wnioski i pisma interesantów można wysyłać na adres:
 • Przedszkole Miejskie Nr 2
 • 95 - 035 Ozorków
 • ul. T. Kościuszki 27

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres: pm2ozorkow@interia.pl
 2. Osoba, starająca się o wgląd do dokumentów, powinna złożyć podanie u Dyrektora Przedszkola.
 3. Nauczyciele i pracownicy przedszkola, mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów, dotyczących spraw osobistych lub przedszkolnych, z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-10-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 357